Algemeene voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen verkocht door KN Creations.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen KN Creations en koper.
1.3 Door een bestelling te plaatsen, accepteert koper gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden en verklaart koper dat hij deze heeft gelezen en begrijpt.

2. Prijzen en betaling
2.1 Alle prijzen zijn in Euro en inclusief 21% BTW.
2.2 Betaling door koper dient plaats te vinden binnen 7 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
2.2 Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, heeft KN Creations het recht de overeenkomst te ontbinden.

3. Productweergave

3.1 Houd a.u.b. rekening met kleine afwijkingen in kleur van de afgebeelde producten. Deze kunnen in bepaalde mate afwijken van hoe de voorvertoning op de website werd weergegeven.

4. Levering

4.1 KN Creations zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
4.2 Bepaalde producten zijn op voorraad, anderen worden op aanvraag gemaakt. Producten die op voorraad zijn worden verzonden op de werkdag nadat de betaling is ontvangen. Producten die op aanvraag zijn, worden verzonden op de aankomende werkdag, nadat het werk is voltooid én de betaling is ontvangen.
4.3 De producten worden pas verstuurd nadat de volledige betaling binnen is.
4.4 Alle producten worden in een luchtkussen envelop verstuurd.
4.5 Alle producten worden geleverd door PostNL op het door de klant verstrekte afleveradres. De koper die persoonlijke gegevens in het kader van de overeenkomst verstrekt, garandeert dat deze juist, volledig en up-to-date zijn.
4.6 Alle producten worden standaard geleverd en bij verlies of diefstal draagt de koper het risico. Geen geld zal worden terugbetaald als het product is verloren of gestolen.
4.7 Indien de koper de voorkeur heeft aan een zending die meer zekerheid biedt is er de mogelijkheid voor een aangetekende verzendingen.

5. Herroepingsrecht

5.1 Koper heeft nadat het product door hem is ontvangen de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product.
5.2 Koper zal tijdens deze 14-daagse periode zorgvuldig omgaan met het product. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Koper is aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van het gebruik hiervan dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.
5.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper binnen de 14-daagse periode KN Creations via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van de beslissing de overeenkomst te ontbinden.
5.4 Voor zover van toepassing, dient koper het product vervolgens zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen 7 dagen– terug te sturen. Let op: de bewijslast dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd ligt bij de koper, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
5.5 Terugzending van het product dient te geschieden in een nieuwe luchtkussen envelop, en in de staat waarin de koper het product heeft ontvangen, d.w.z. ongeschonden en onbeschadigd. De verzendkosten en de verzendkosten risico voor retourzendingen zijn volledig voor rekening van de koper. Als de koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft KN Creations de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
5.6 KN Creations zal na een succesvolle herroeping de door koper betaalde bedragen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, na de dag van ontvangst onverwijld terugbetalen.
5.7 Indien het geretourneerde product op enigerlei wijze beschadigd, incompleet of gebruikt is, heeft KN creations het recht het geld niet terug te betalen.

6. Privacy

6.1 KN Creations garandeert de grootst mogelijke zorg en vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens van de koper. KN Creations gebruikt de opgegeven persoonsgegevens uitsluitend voor de uitvoering en de afhandeling van de bestelling. Persoonlijke informatie wordt door de verkoper nooit doorgegeven aan derden.

7. Auteursrecht

7.1 Voor het gebruik, de opslag en de distributie van de inhoud van KN Creations, in welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming van KN creations hebben.

8. Zorg

8.1 Om uw sieraden zo mooi mogelijk te houden kunt u het beste contact vermijden met:
– Water en zeep (neem de sieraden af bij het zwemmen, douchen of het handen wassen)
– Body lotion, crème en parfum (gebruik de lotion, crème of parfum voordat je je sieraden omdoet. Doe uw sieraden pas om als de lotion, crème of parfum volledig is ingetrokken)
– Transpiratie (neem je sieraden af bij het sporten)

Als u nog vragen of opmerkingen heeft, aarzel dan niet om me te contacteren en ik zal mijn uiterste best doen om u te helpen. Indien er problemen zijn, kunnen we samen aan een oplossing werken.